Top

از 22 ژانویه محدودیت های جدید اعمال می شوند

محدودیت های جدید از 22 ژانویه اجرایی می شود. هنگام بازدید از مکان های عمومی، تفریحی و غذایی، باید کد QR واکسن کووید-19 یا نتیجه آزمایش منفی را نشان دهید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا