Top

آرام سارگسیان: اقدام تحریک آمیز توسط آذربایجان آغاز شد، سربازان ما ضد حمله جدی انجام دادند، موقعیت آنها را تخریب کردند. این علی اف را مهار می کند

آرتساخ همیشه وضعیت ویژه ای داشته است، تا زمانی که ارامنه در آنجا زندگی می کنند، از آن برخوردار خواهد بود. آرتساخ همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و تا زمانی که ارامنه در آنجا زندگی می کنند، آن را خواهد داشت. این مطلب را آرام سارگسیان، رهبر حزب “جمهوری” در گفتگو با Factor TV بیان کرده است.

به گفته وی، اگر درست فعالیت کنیم، اقتصاد خود را تقویت کنیم، قوی تر شویم، آرتساخ هم می تواند وضعیت استقلال را داشته باشد. به گفته وی جایگزین وضعیت ویژه آرتساخ، نسل کشی و تبعید اجباری است که در ترکیه، آذربایجان و روسیه امروز غیرممکن است. این به نفع هیچکس نیست. دو مورد اول مشمول تحریم هستند، سوم از منطقه اخراج می شود. آرام سارگسیان تاکید کرده است: “اگر مسئله آرتساخ وجود نداشته باشد، روسیه هیچ اهرمی بر نفوذ ارمنستان و بر آذربایجان ندارد. به گفته وی هیچ دولتی در ارمنستان نمی گوید که تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت می شناسد، قره باغ مال ما نیست.

سارگسیان خاطرنشان کرده است: “ارمنستان باید با خواسته های نظامی علی اف مقابله کند. اگر آذربایجان هنگام انجام هر عملیات مرزی درد کشته شدگان را احساس نمی کند، دائماً آن کارها را انجام می دهد، تلاش خواهد کرد هم بر زندگی سیاسی داخلی و هم بر روند مذاکرات تأثیر بگذارد. بنابراین، ما باید واکنش مربوطه را داشته باشیم. برای آن باید ارتش قوی سازمان یافته داشته باشیم.”

سارگسیان با اشاره به حادثه اخیر ارمنستان و آذربایجان در واردنیس گفت که ارامنه واقعاً ضد حمله بسیار جدی انجام دادند. تحریک توسط آذربایجانی ها شروع شد، ما ضد حمله قوی انجام دادند، “اولین تلفات جانی آذربایجانی ها داشتند، تلفات زیادی داشتند، موقعیت آنها کاملاً نابود شد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا