Top

آرتاک بگلاریان: کشورهای عضو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا باید واقعیت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ را بپذیرند

آرتساخ با برخی از نمایندگان سازمان های بین المللی روابط مستقیم دارد. این آرتاک بگلاریان وزیر امور خارجه آرتساخ در مصاحبه مطبوعاتی بیان کرده است. اغلب اینها تماس های رسمی نیستند. ما می توانیم نظر خودمان را از این طریق ارایه کنیم، اما تماس های اصلی از طریق جمهوری ارمنستان به ویژه هیئت دیپلماتیک صورت می گیرد.

بگلاریان گفت: پس از جنگ، انزوای بین المللی آرتساخ عمیق تر شده است. آذربایجان تمام تلاش خود را برای آن انجام می دهد. تا کنون، روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از قره باغ کوهستانی “به لطف” آذربایجان بازدید نکرده اند. همین در مورد یونسکو، دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز صدق می کند. یعنی این برای همه کسانی اعمال می شود که برای بازدید از آرتساخ اعلام آمادگی می کردند. حتی تاریخ را ذکر می کرد، اما هرگز نیامد. دلیل آن محاصره آذربایجان است مایه تاسف است که سازمان های بین المللی در معرض اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی آذربایجان قرار می گیرند، به ویژه که وظایف آنها شامل حمایت از حقوق بشر و حل مسائل بشردوستانه است. حقوق بشر باید در اولویت باشد. سازمان های بین المللی باید شجاعت بیشتری داشته باشند. تجربه من به عنوان مدافع حقوق بشر نشان دهنده عدم شجاعت آنهاست.

وی تاکید کرد: “در عین حال، پس از تمسخر علی اف به روسای مشترک، آن کشورها نه تنها باید بدون در نظر گرفتن نظر آذربایجان از آرتساخ بازدید می کردند، بلکه باید اگر نه استقلال، حداقل واقعیت حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ را به رسمیت می شناختند. به ویژه بعد از جنگ، زیرا در نتیجه جنگ، تمام موضوعات اصلی مورد بحث یا حل و فصل شده یا نقض شده اند، به جز حق تعیین سرنوشت.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا