Top

مسائل مربوط به توسعه محتوای جدید استراتژی تحول ارمنستان تا سال 2050 مورد بحث قرار گرفت

نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان جلسه ای برگزار کرد که در طی آن مسائل مربوط به استراتژی تحول ارمنستان تا سال 2050 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نخست وزیر در ابتدا تاکید کرده است: “امروز گرد هم آمده ایم تا در مورد استراتژی تحول ارمنستان تا سال 2050 بحث کنیم و در نهایت رابطه این استراتژی با وضعیت فعلی درک و ارتباط بین فعالیت های دولت و برنامه ها را ارزیابی کنیم. علاوه بر این باید ببینیم چه تنظیماتی لازم است، چگونه به اجرای استراتژی البته قبل از هر چیز با ارزیابی اهمیت آن ادامه خواهیم داد.

مشاهدات من در این مدت و کار با استراتژی نشان می دهد که نه فقط اهمیت خود را به هیچ وجه از دست نداده، بلکه برعکس، به اندازه زمانی که به تصویب رسید و منتشر شد کنونی است. اکنون باید تصمیم بگیریم که در آینده در این راستا چه کار هایی انجام خواهیم داد.”

در ادامه تعدادی از مسائل مربوط به برنامه ها، اهداف، بهبود رویکردها، تحول، هماهنگ سازی، ارزیابی اهمیت اقدامات پیش بینی شده طبق سند، توسعه محتوای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهادات و مشاهدات مختلفی ارائه شد.

پاشینیان تاکید کرده است که استراتژی فوق الذکر باید به عنوان راهنما در نظر گرفته شود: در نتیجه تحول آن باید به ابزار کاربردی برای دولت تبدیل شود.

نخست وزیر به مسئولان دستور داد تا به کار برای بهبود استراتیژی ادامه دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا