Top

بابائیان :حفظ حاکمیت ژئوپلیتیکی آرتساخ برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است

حفظ حاکمیت  ژئوپلیتیکی آرتساخ برای وزارت امور خارجه آرتساخ از اهمیت اساسی برخوردار است. به گزارش «آرمنپرس»،  این مطلب را داویت بابائیان وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ  در نشست خبری  بیان کرد.

وی گفت: ما باید به دنیا نشان دهیم که آرتساخ وجود دارد، ما بر سرنوشت خود مسلط هستیم و این بسیار مهم است که جهان بداند و مراکز قدرت تصور درستی از وضعیت داشته باشند. ما باید با همه اینها هدایت شویم و سیاست خود را ادامه دهیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا