Top

خودروهای باری ایرانی بیشتر از جاده جایگزین در سیونیک استفاده می کنند – رئیس کمیته درآمد های دولتی

رستم باداسیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی، عملکرد پست های بازرسی گمرک ارمنستان را که در بخش جاده تحت کنترل آذربایجان واقع شده است، ارائه کرد و در مورد اثربخشی جاده جایگزین صحبت کرد.

باداسیان در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد که مأموران گمرک ارمنستان در بخش تحت کنترل آذربایجان از جاده گوریس – کاپان وظایف خاصی را انجام می دهند زیرا از نظر تئوری خودروهای باری ایرانی می توانند از این قسمت تردد کنند.

بداسیان گفت: خودروهای باری ایرانی بیشتر از جاده جایگزین سیونیک استفاده می کنند.  وی خاطرنشان کرد: مشکلاتی برای رانندگان وجود دارد و این موضوع با همکاران ایرانی در میان گذاشته شده است.  وی گفت: جاده جایگزین همان مشکلاتی را دارد که جاده گوریس – کاپان دارد.

منبع : کانال  سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا