Top

ارتقای جایگاه ارمنستان در مبارزه با فساد

آراکس_نیوز: موسسه بین المللی و غیر دولتی “ترنسپرنسی اینترنشنال” (شفافیت بین‌الملل)  فهرست و جایگاه 180 کشور جهان در مورد “شفافیت اقتصادی” و “شاخص ادراک از فساد” را منتشر کرد. در گزارش سال 2021 این موسسه معتبر، ارمنستان از لحاظ شفافیت اقتصادی در قیاس با سال قبل با دو پله ارتقا در بین 180 کشور جهان در رتبه 58 جای گرفت.   

طبق این گزارش، “شاخص ادراک از فساد” ( CEC) در ارمنستان در سال 2021 در قیاس با سال قبل (49 امتیاز) بدون تغییر باقی مانده است. نتایج ثبت شده در ارمنستان بالاتر از میانگین جهانی CEC بوده که برابر با 43 می باشد.

در رده‌بندی 180 کشور از لحاظ  “شاخص ادراک از فساد”، ارمنستان با اردن، یونان و نامیبیا در رده‌های 58 تا 61 مشترک است. در سال 2020، ارمنستان با همین تعداد امتیاز در بین 180 کشور در رتبه 60 تا 62 قرار داشت. این کشور همانند سال گذشته به غیر از گرجستان از سه همسایه دیگر خود جلوتر است. #ترکیه با 38 امتیاز، در رده 96 تا 101، #آذربایجان با 30 امتیاز، در رده 128 تا 135و #ایران با 25 امتیاز، در رتبه 150تا 153 جای دارند.

در گزارش آمده است، همانند سال 2020، “شاخص ادراک از فساد” در کشورهای عضو “اتحادیه اقتصادی اوراسیا” همچنان پایین تر از ارمنستان است. به طور خاص، بلاروس در سال  2021 با 41 امتیاز دررتبه 82 تا 84، روسیه با 29 امتیاز در رنبه 136 تا 139، قرقیزستان با 37 امتیاز در رتبه 144 تا 146 و قزاقستان با 37 امتیاز در رتبه 102 تا 104، قرار دارند.

شاخص ادراک از فساد” چیست (CPI)

شاخص CPI در فارسی به صورت “شاخص ادراک از فساد” ترجمه می‌شود.  هر پدیده‌ یک واقعیتی دارد و یک ادراک (فردی یا جمعی) از آن واقعیت. شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی کمتر از آن. لذا شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند نه خود آن را.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا