Top

60 پرونده قضایی به اتهام افترا و توهین علیه رسانه ها تشکیل شده است

سال 2021 به دلیل بحران عمیق پس از جنگ، سیاسی-اجتماعی و مبارزه شدید برای انتخابات زودهنگام پارلمانی، دوره پرتنشی برای رسانه ها در ارمنستان بود. آشوت ملیکیان رئیس کمیته  دفاع از آزادی بیان در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه گزارش سالانه این کمیته به این موضوع اشاره کرد.

به دلیل این وضعیت متشنج، کمیته در سال 2021، 18 مورد خشونت فیزیکی علیه اصحاب رسانه را ثبت کرد که طی آن 20 خبرنگار و فیلمبردار مجروح شدند. به گفته آشوت ملیکیان، اگرچه در سه ماهه چهارم سال 2021 هیچ موردی از خشونت فیزیکی ثبت نشده و همه موارد دیگر در سه ماهه اول ثبت شده است، اما آمار کلی نگران کننده است.

آشوت ملیکیان با اشاره به تشکیل پرونده های جدید هتک حیثیت و توهین علیه خبرنگاران و رسانه ها، خاطرنشان کرد: جریان زیادی در این زمینه مشاهده می شود. در سال 2020، 61 پرونده از این دست، در سال 2021 – 60 مورد وجود داشت. رئیس کمیته خاطرنشان کرد: به طور کلی همین گرایش ادامه دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا