Top

مجمع پارلمانی شورا اروپا تمامی اصلاحات پیشنهادی هیئت ارمنستان را پذیرفت

روبن روبینیان نایب رئیس مجلس ملی کشورمان  در صفحه فیس بوک خود نوشته است :  مجمع پارلمانی شورا اروپا  با رای گیری قطعنامه “فعالیت نهادهای دموکراتیک در ارمنستان” را تصویب کرد.

تمام اصلاحات پیشنهادی هیئت ارمنستان در متن قطعنامه پذیرفته شد، همه پیشنهادات هیئت آذربایجان رد شد.

در طول بحث، گزارشگران مشترک و سایر سخنرانان  از مسیر دموکراتیک و اصلاحات انتخاب شده توسط ارمنستان قدردانی کردند.

این قطعنامه عمدتاً به دستاوردهای روند اصلاحات دموکراتیک در ارمنستان، گام های آتی، اصلاحات انتخاباتی، مکانیسم های تعادل، اصلاحات قضایی، فضای عمومی سیاسی در کشور، وضعیت رسانه ها و همچنین تقویت فرهنگ دموکراتیک در ارمنستان اشاره دارد.

این قطعنامه توسعه دموکراتیک در ارمنستان پس از تغییر قدرت سیاسی در سال 2018 و همچنین حل موثر بحران سیاسی ایجاد شده در نتیجه جنگ 44 روزه در قره باغ کوهستانی را که در سال 2021 بر طرف شد، ستوده است.

این قطعنامه از پیگیری اصلاحات و پروژه های جدید که در سال 2018 راه اندازی شدند، استقبال    و پس از انقلاب از همکاری ارمنستان با شورای اروپا، تصویب اخیر تعدادی از کنوانسیون های شورای اروپا مانند تصویب قانون جدید کیفری و آیین دادرسی کیفری جدید که بیشتر با استانداردهای اروپایی منطبق است قدردانی کرد.  

 این مجمع با اشاره به مناقشه قره باغ و    جنگ 44 روزه  موضوعات در دستور کار سیاسی را از نقطه نظر امنیت ملی مورد توجه قرار داد، بر ضرورت بازگشت اسرای جنگی ارمنی، لزوم حفظ دقیق فرهنگی و غیرقابل قبول بودن سخنان و اعمال نفرت‌آمیز تاکید کرد. مجمع بر ضرورت حل و فصل مناقشه قره باغ کوهستانی در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد.

مجمع با اشاره به رابطه دولت و مخالفان، از احزاب خواست تا با یکدیگر همکاری کنند.

مجمع خواستار ادامه اصلاحات قضایی شد و  بر نقش و فعالیت های مهم کمیسیون پیشگیری از فساد اداری تاکید کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا