Top

رشد 5.8 درصدی شاخص فعالیت اقتصادی در ژانویه تا دسامبر 2021

بر اساس گزارش کمیته آمار ارمنستان، رشد شاخص فعالیت اقتصادی در ژانویه تا دسامبر 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد بوده است.

کمیته آماری شاخص های رشد زیر را برای دوره گزارش منتشر کرد:

خدمات: 7.8٪+

گردش تجاری: 7.5٪+

ساخت و ساز: 7.4٪+

تولید صنعتی: 3.3٪+

با این حال، 1.1 درصد کاهش در بخش کشاورزی ثبت شد.

تنها در دسامبر 2021، شاخص فعالیت اقتصادی نسبت به نوامبر 24.1 درصد و نسبت به دسامبر 2020 9.9 درصد رشد کرد.

شاخص قیمت مصرف کننده 7.2 درصد رشد کرد.

منبع: کانال سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا