Top

محاسبه تقریبی و غیر رسمی: در ارمنستان هر شهروند بزرگسال سالانه 1400 دلار وام را بازپرداخت می کند

در سال 2021، حجم وام های مصرفی در ارمنستان کاهش یافته است. داده ها در حال جمع بندی هستند.

طبق مطالعات انجام شده، بدهی اعتباری خانوارها در وزن تولید ناخالص داخلی نباید بیش از 36 درصد باشد. بار اعتباری سرانه / شاخص تولید ناخالص داخلی در ارمنستان حدود 30 درصد است. به گفته کارشناسان، این موضوع با تحولات جهانی همخوانی دارد و از نظر اطمینان از ثبات مالی حاوی خطرات نیست.

آمار رسمی در مورد این که هر شهروند بزرگسال ارمنستان چقدر وام مصرفی دارد، وجود ندارد.

تاتویک آروستامیان اقتصاددان به درخواست “رادیولور” بر اساس حجم وام های خانوارها در سال 2021 به طور تقریبی محاسبه کرده است. بدهی وام ماهانه یک شهروند بزرگسال جمهوری ارمنستان حدود 120 دلار است که به بانک های تجاری و موسسات اعتباری پرداخت می کند. به عبارت دیگر، در ارمنستان شهروند بزرگسال وام حدود 1400 دلاری در سال را بازپرداخت می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا