Top

گریگوریان و اورچوک چشم انداز های احیای ارتباطات حمل و نقل در قفقاز جنوبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند

الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه برای یک سفر کاری وارد ایروان شده است. در طی این سفر مهر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه ملاقات کرده است.

اولگ بلوزیوروف، مدیر کل، رئیس هیئت مدیره شرکت “راه آهن روسیه” و سرگئی کوپیرکین سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در ارمنستان نیز در این نشست حضور یافتند.

طرفین مسایل مربوط به دستور کار روابط دوجانبه روسیه و ارمنستان منجمله همکاری های تجاری و اقتصادی را مورد بحث قرار دادند.

طرفین بر نقش مهم شرکت راه آهن قفقاز جنوبی برای اقتصاد ارمنستان تاکید کردند و تعدادی از موضوعات مرتبط با توسعه بیشتر همکاری با شرکت در چارچوب توافقنامه امتیاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار به مسایل در مورد دستور کار کارگروه سه جانبه به ریاست معاونان نخست وزیر جمهوری ارمنستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان و همچنین چشم انداز های احیای ارتباطات حمل و نقل در منطقه قفقاز جنوبی پرداختند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا