Top

شهروندان ارمنی نسبت به روابط با ترکیه چه احساسی دارند؟ نظرسنجی IRI آمریکا

واروژان گغامیان ترک شناس در صفحه فیس بوک خود به نتایج   نظرسنجی عمومی انجام شده توسط سازمان IRI آمریکا در ارمنستان (نظرسنجی در نوامبر تا دسامبر  2021  برگزار شد)  اشاره کرد.

وی به ویژه خاطرنشان کرد.   نتایج این نظرسنجی    برای درک چگونگی ارتباط شهروندان ارمنستان با روابط با ترکیه  مهم می باشد .

 اکثریت پاسخ دهندگان ترکیه (90 درصد) و آذربایجان (77 درصد) را تهدید اصلی سیاسی برای ارمنستان می دانند.

اکثریت پاسخ دهندگان ترکیه و آذربایجان را   به عنوان تهدید امنیتی (  88 و 81 درصد) و تهدید اقتصادی (  68 و 52 درصد)  می دانند.

تنها 5 درصد معتقدند که روابط با ترکیه باید توسعه یابد تا ارمنستان توسعه یابد.

تنها 29 درصد معتقدند که روابط با ترکیه باید بدون پیش شرط برقرار شود. حدود نیمی از پاسخ دهندگان معتقدند که باید با ترکیه گفت وگو کرد، اما موضوع به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه باید در دستور کار   باقی بماند  و 48 درصد معتقدند که ارمنستان باید پیش شرط های خود را مطرح کند.

اکثر پاسخ دهندگان (حدود 59٪) فکر می کنند که باز کردن مسیرهای حمل و نقل با آذربایجان تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی ارمنستان خواهد داشت (27٪ برعکس فکر می کنند).  

در  مسئله باز کردن جاده ها   با ترکیه  53 درصد فکر می‌کنند که تاثیر منفی بر ارمنستان خواهد داشت .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا