Top

آلکساندر لاپشین وبلاگ نویس در مورد تبلیغات جعلی آذربایجانی و گارگین نژده (قسمت دوم)

ما همچنان تبلیغات جعلی علی اف را در مورد عشق آنها به یهودیان که هیتلر در طول جنگ نابود می کرد  و مبارزه آذربایجان علیه فاشیسم آلمان تکذیب می کنیم. مثل همیشه، فقط حقایق، به همین دلیل است که ما به مرکز “یاد واشم” برای هولوکاست در اورشلیم مراجعه می کنیم که نه فقط موزه باشکوهی که به یاد قربانیان نازیسم اختصاص دارد، بلکه مرکز علمی است که قربانیان، قاتلان آنها را مطالعه می کند.

این بزرگترین آرشیو در جهان است که به یکی از بزرگترین بلایای انسانی در تاریخ جهان اختصاص یافته است. از جمله اینکه در طی سالیان فعالیت مرکز “یاد واشم”، آرشیو وسیعی از افراد با فضیلت جهان، یعنی غیر یهودیانی که در جنگ جهانی دوم برای نجات جان یهودیان جان خود را به خطر انداختند، ایجاد کردند. در اورشلیم و به افتخار هر یک از این افراد در پارک انبیاء درخت کاشته شد و لوح یادبودی نصب شد.

در میان این افراد 24 ارمنی وجود دارد، و هرکسی که از موزه “یاد واشم” یا فقط از وب سایت موزه بازدید کند، می تواند به راحتی از آن متقاعد شود.

توجه، سوال: به نظر شما چند آذربایجانی در فهرست افراد با فضیلت جهان هستند که یهودیان را از مرگ نجات دادند؟ حداقل یک عدد را ذکر کنید – 100، یا شاید 80، یا حداقل 1. خیر، در این فهرست حتی یک آذربایجانی وجود ندارد. مطلقاً صفر.

این از سایت رسمی “یاد واشم” است در پاسخ به اظهارات مبلغان باکو مبنی بر اینکه آنها ظاهراً مبارزان بزرگی علیه فاشیسم هستند، فقط قوم یهود را می پرستند و ارامنه ظاهراً یهودی ستیز هستند.

من فکر می کنم الان الهام علی اف دستور فوری صادر می کند که یکی دو میلیون دلار بردارند و به بیت المقدس بروند، فوری هزار آذربایجانی با فضیلت “خرید کنند” وگرنه کمی ناجور است. بگذار بروند. موفق نمی شوند. “یاد واشم” مکان مقدس برای هر یهودی است، روش های سلطان باکو در آنجا جواب نمی دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا