Top

قدیمی ترین کفش جهان خشک شده است اما زنده می ماند

قدیمی ترین کفش جهان 5500 سال در غار و حدود 10 سال خارج از غار زندگی کرد. بعد از خارج شدن از غار در سال 2010، دچار تغییرات خارجی شده است.

دولت برای از دست ندادن این یافته تاریخی حدود 10 میلیون درام اختصاص داده است. این وجوه برای نگهداری کفش در شرایط خاص استفاده می شود.

رئیس گروه باستان شناسی که این کفش را پیدا کرده است در ابتدا با تحویل این کشف به موزه مخالف بود.

آرمینه چوبانیان، محقق بخش باستان شناسی موزه تاریخ ارمنستان گفت: ” این کفش 1.5 سال است که نمایش داده نشده است. ما فرصت دیدن آن را نداریم. اما کارمند موزه چیز عجیبی نمی بیند. می گوید کفش با انتقال از محیط غار خود به محیط انسانی تغییر کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا