Top

باکو سرسختانه پیشنهاد ارمنستان برای باز کردن بزرگراه را نادیده می گیرد

  بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان   اعلام کرد که بیش از 20 درصد از کار ساخت  راه آهن و  بزرگراه تا مرز با ارمنستان در آذربایجان انجام شده است.  وزیر ارتباطات راه آهن قول داد تا سال 2023 راه اندازی شود.

همچین، بایراموف بیان کرد: ارمنستان فقط فرآیندهای باز کردن ارتباطات را اعلام می کند، اما عملاً اجرا نمی کند.

با این حال، واهان هونانیان، دبیر مطبوعاتی وزارت خارجه  ارمنستان پیشتر تأیید کرد که ارمنستان در حال حاضر در حال گفتگو در مورد مسائل عملی  ساخت راه آهن است که با اظهارات بایراموف ارتباطی ندارد.  اونانیان گفت: باکو سرسختانه پیشنهاد ارمنستان برای باز کردن بزرگراه را نادیده می گیرد.

منبع :  کانال نیازمندیهای ارمنستان(قفقاز)

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا