Top

فعالیت خبرنگاران در آذربایجان محدود شده است. علی اف قانون جدیدی امضا کرده است

به گزارش بی بی سی رئیس جمهور آذربایجان قانونی را امضا کرده است که به  نظر کارشناسان زندگی خبرنگاران   در این کشور را بسیار پیچیده خواهد کرد.

خبرنگاران اکنون ملزم به ثبت نام در یک دفتر  ثبت نام هستند و مشخصات خود را ذکر   کنند و نمی توانند از خارج از کشور بودجه دریافت کنند.

طبق قانون جدید رسانه های گروهی، باید در آذربایجان ثبت واحد رسانه های جمعی  ایجاد شود.

احزاب سیاسی فقط می توانند ی  رسانه چاپی ایجاد کنند و مطبوعات محلی واجد شرایط دریافت بودجه خارجی نیستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا