Top

واهان کروبیان در مورد “رشد چشمگیر” سرمایه گذاری ها

از نظر سرمایه گذاری های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم رشد چشمگیری داریم. این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرده است. وی با این نظری مبنی بر این که درآمدهای بودجه فقط به دلیل تورم افزایش یافته است موافق نبود. به گفته وی شاخص‌های سرمایه‌گذاری ها که نسبت به داده های سال‌های 2019 و 2020 بهبود یافته است، می توانند مبنایی باشند.

کروبیان گفت: “در استان سیونیک نیز سرمایه گذاری در حال انجام است. ما همه کار ها برای افزایش آنها را انجام می دهیم.”

واهان کروبیان تاکید کرد که در سال 2021 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 5.6 تا 5.8 درصد بوده است. شاخص تولید ناخالص داخلی اسمی کمی کمتر از 7 تریلیون درام بود. این بالاتر از شاخص سال 2019 (6.5 تریلیون درام) است. اما از نظر قیمت های واقعی ما بهبود نیافته ایم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا