Top

شرکت های چک در حال بررسی راه اندازی تولید هواپیماهای کوچک در ارمنستان هستند

در تاریخ 8 تا 9 فوریه، آشوت هوواکیمیان سفیر جمهوری ارمنستان،   یک بازدید کاری از قلمرو اولوموچ جمهوری چک انجام داد . در جریان این بازدید    جوزف سوخانک  رئیس منطقه اولوموچ (هیتمن) و اولوموک میروسلاو ژبانک شهردار  سفیر ارمنستان را به حضور پذیرفته اند.

طرفین بر توسعه روابط بین منطقه ای در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و همچنین چشم انداز تبادلات احتمالی در آینده نزدیک تاکید کردند.  سفیر همچنین در جریان آخرین تحولات منطقه ای و پیامدهای آن و همچنین چالش های جاری به همکاران خود توضیح داد.

سفیر همچنین با  مارتین پروخازکا رئیس دانشگاه اولوموک پالاتسکی دیدار و گفتگو کرد. رئیس و معاونان حاضر در جلسه به ارائه دانشگاه، سابقه فعالیت و تشریح مسیرهای تخصصی و همچنین تجربیات همکاری های بین المللی دانشگاه پرداختند.

طرفین در مورد امکان همکاری بین دانشگاهی، ابتکارات مشترک بیشتر در زمینه های علمی، آموزشی و فرهنگی، از جمله نه تنها دوجانبه، بلکه در چارچوب اتحادیه اروپا و منطقه مشترک اروپا بحث و تبادل نظر کردند.

سفیر هوواکیمیان در این بازدید از شرکت های TechProAviation و Balus Tech مستقر در اولوموچ بازدید کرد تا از نزدیک با برنامه های آنها برای ایجاد  تولید هواپیمای کوچک در ارمنستان آشنا شود.

گفتگوهای گسترده ای در مورد فرصت های ترویج یک طرح تجاری که قبلاً شروع شده است با مارتین پلاخی بنیانگذار  TechProAviation ،   ایوو بالاشو ولادیمیر نایمتسی مدیران شرکت  Balus ،  گریگور بابایان، نماینده “AM Pro Avia”و  شریک ارمنی این شرکت انجام شد.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا