Top

Heritage Foundation: ارمنستان در رتبه 58 قرار دارد و در میان کشورهای نسبتا آزاد است


در رده بندی آزادی اقتصادی کشورهای Heritage Foundation 2022 ارمنستان با 63.3 امتیاز در رتبه 58 و در گروه کشورهای نسبتا آزاد قرار دارد.
شاخص آزادی اقتصادی نسبت به گزارش قبلی 6.6 واحد کاهش یافت.
امتیازات آزادی های اقتصادی بر اساس تحقیقات در چهار زمینه یا اصل کلیدی است: حاکمیت قانون، مداخله محدود دولت، اثربخشی نظارتی و بازار آزاد.
بر اساس داده های منتشر شده، پیشرفت هایی در حوزه آزادی مالی در ارمنستان به ثبت رسیده است.
کمترین امتیاز به کارایی سیستم قضایی داده شد.
در جدول کلی ارمنستان میان ایتالیا و صربستان قرار دارد. در این منطقه کشور همسایه گرجستان پیشتاز است که عمدتاً در لیست کشورهای آزاد قرار دارد.

آذربایجان در میان کشورهای نسبتا آزاد همگروه با ارمنستان در رده 75 قرار دارد. ترکیه با رتبه 107 و روسیه با رتبه 113 عمدتا در گروه کشورهای غیرآزاد قرار دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا