Top

نشست های دفتر و کمیته های مجمع پارلمانی یورونست در ایروان برگزار می شود

 نشست‌های دفتر و کمیته‌های مجمع پارلمانی یورونست در روزهای ۲۱ تا ۲۲ فوریه در ایروان برگزار می‌شود.

اعضای پارلمان کشورهای مشارکت شرقی و پارلمان اروپا در این جلسات شرکت خواهند کرد. نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین پارلمان های آذربایجان، اوکراین و گرجستان در نظر دارند به ایروان سفر کنند.

در22  فوریه نشست های  کمیته یورونست در امور سیاسی، حقوق بشر و دموکراسی، امنیت انرژی، یکپارچگی اقتصادی، تقریب قانونی و سیاست اتحادیه اروپا، امور اجتماعی، آموزش، فرهنگ و جامعه مدنی در مجموعه ورزشی و کنسرت کارن دمیرچیان در ایروان برگزار می شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا