Top

ریچارد گیراگوسیان: جنگ در قره باغ پیشینه خطرناکی برای حل و فصل مسائل به زور ایجاد کرده است

متأسفانه در حال حاضر قفقاز جنوبی همچنان منطقه ای با خطرات بزرگ است. این مطلب را ریچارد گیراگوسیان رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ ای، شهروند آمریکایی در سخنرانی خود در 22 فوریه در نشست کمیته حقوقی، حقوق بشر و دموکراسی مجمع پارلمانی یورونست در ایروان بیان کرده است.

به گفته وی ارمنستان متعهد شده است که برای حل مناقشه قره باغ فقط از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کند. گروه مینسک تنها قالب برای برگزاری گفت‌وگو مربوط به حل مناقشه قره باغ است.

گیراگوسیان گفت: این بسیار مهم است، زیرا اکنون ما شاهد واقعیت بسیار شکننده هستیم. وضعیت فعلی پس از جنگ به دور از آن است که پس از جنگ در نظر گرفته شود. و در اینجا ارمنستان رویکرد سازنده ای را در راه بازگشت به روش دیپلماتیک حل مناقشه نشان می دهد.

وی متقاعد شده است که در حال حاضر می توان پیروزی دیپلماتیک را برای همه طرف های درگیر تضمین کرد. وی تاکید کرد که در قره باغ در سال 2020 در زمینه خصومت ها، دو پیشینه بسیار خطرناک ایجاد شده که جامعه جهانی به آن پاسخی نداده است.

. با این حال، آنها می توانند به تهدیدی برای ارزش های اروپایی تبدیل شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا