Top

وارتان وسکانیان: “هر گستاخی باید یک حدی داشته باشد، اما گویا مال اینها ندارد.”

ایرانشناس وارتان وسکانیان مینویسد: «تقریباً مطمئن هستم که نماینده رژیم دیکتاتوری باکو که از مسجد کبود ایروان – این نگین معماری ایرانی – دیدن کرده و در شبکه‌های اجتماعی پست‌های تحریک‌آمیز منتشر کرده است، حتی نمی‌داند که یک مسلمان شیعه واقعی چگونه باید نماز بخواند.  به اوباش فوق الذکر باید یادآور شد که بسیاری از مومنان شیعه هم‌اکنون به صورت غیرقانونی در زندان های تشکیلات مصنوعی که جمهوری آذربایجان نامیده می‌شود، نگهداری می شوند. اینها زندانیان اعتقاد هستند و از امکان اقامه نماز در مساجد روستای نارداران در شبه جزیره آپشرون محروم هستند، جایی که اتفاقاً نیروهای امنیتی دیکتاتور باکو پرچم های عزاداری شیعیان را هتک حرمت کرده‌اند.

هر ریاکاری و گستاخی باید یک حدی داشته باشد، ولی مثل اینکه مال اینها ندارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا