Top

رشد فعالیت اقتصادی در ارمنستان

طبق گزارش کمیته آمار جمهوری ارمنستان، فعالیت اقتصادی ارمنستان در ژانویه 2022، 15.4 درصد افزایش یافته است. اما در مقایسه با دسامبر سال 2021 کاهش 45 درصدی را ثبت کرده است. همچنین حجم تولیدات صنعتی در سال 2021 نسبت به ژانویه 2022 در ژانویه 16.6 درصد افزایش یافته و نسبت به دسامبر 2021، 37.8 درصد درصد کاهش یافته است.

ساخت و ساز 3 درصد، گردش مالی تجاری – 11.5، خدمات – 21.2 درصد افزایش یافته است.

تورم یک ماهه 7.1 درصد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا