Top

موزه ارمنی-آمریکایی در گلندیل روند دستیابی به آثار نمایشگاه را آغاز می کند

ساخت موزه ارمنی-آمریکایی در گلندیل ایالات متحده آمریکا به سرعت در حال انجام است. در حال حاضر پارکینگ ساخته می شود و پس از آن ساخت ساختمان دو طبقه آغاز خواهد شد.

پرچ کاراپتیان رئیس موزه ارمنی-آمریکایی در گفتگو با “آرمنپرس” با اشاره به اینکه همزمان با ساخت و ساز روند دستیابی به آثار نمایشگاه نیز آغاز می شود. کارهای قابل توجهی در این راستا برنامه ریزی شده است.

پرچ کاراپتیان تاکید کرد که موزه باید دارای نمایشگاه اصلی باشد که به تاریخ، فرهنگ و دیاسپورای مردم ارمنی اختصاص دارد. تاریخ، فرهنگ ارامنه، موفقیت های ارامنه در عرصه های مختلف از جمله دیاسپورا ارائه خواهد شد.

غذاهای ارمنی جزء جداگانه ای در موزه خواهد بود. پرچ کاراپتیان خاطرنشان کرد که در چارچوب رویدادهای مختلف، فرصت ارائه مجموعه ای غنی از غذاهای ارمنی را خواهد داشت. موزه ارمنی-آمریکایی مرکز تکمیل کننده هویت ارمنی و پیوندی قوی در همکاری فرهنگی خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا