Top

یوری ساکونتس 35 تن را با انگشت کوچک می کشد

پسر جوان 65 کیلوگرمی با انگشت کوچک 35000 کیلوگرم را می کشد. این رکورد جهانی است که باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.

به گفته یوری ساکونتز، رکورد او با تعداد کم آغاز شد: ماشین های 1، 2، 3 تنی می کشید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا