Top

کارشناس علوم سیاسی روسی: افراد زیادی هستند که می خواهند وضعیت موجود در قره باغ را تضعیف کنند

اعلامیه بین مسکو و آذربایجان با در نظر گرفتن مشارکت ایروان در پروژه های ادغام مشترک با روسیه و روابط دوجانبه در سطح بالا به ضرر روابط روسیه و ارمنستان نخواهد بود.این مطلب را آندری آرشو کارشناس علوم سیاسی روسی در گفتگو با خبرنگار “نیوز ای ام” بیان کرده است.

وی تاکید کرده است که امضا کردن این یا آن سند یک چیز و پر کردن آن با محتوای ملموس چیز دیگری است، یادآور شد که اعلامیه اتحاد با ارمنستان در سال 2000 امضا شده است و مفادی که وجود داشت در حال اجرا بود.

به گفته وی باکو و ایروان به ویژه از نظر تغییر وضعیت و تضمین امنیت منطقه ای برای مسکو شرکای مهمی در منطقه هستند.

آرشو از دعوت پاشینیان به مسکو به عنوان نمونه ای از رویکرد متعادل مسکو یاد کرد. وی تاکید کرد: “روسیه به ارائه پیشنهادات برای صلح و ثبات در منطقه ادامه می دهد. در چارچوب این پیشنهادات می ‌توان بر سر ادامه ماموریت حافظ صلح روسیه در قره باغ توافق حاصل شود. برای آن گفت‌وگو بین مسکو و باکو از جمله در حوزه همکاری‌ های اقتصادی و ارتباطی مورد نیاز است. هر چقدر روابط روسیه و آذربایجان قابل پیش بینی باشد، تأثیر مثبت بیشتری بر قره باغ که تحت حمایت نیروهای حافظ صلح روسی است خواهد داشت. افراد زیادی هستند که می خواهند وضعیت موجود در قره باغ را تضعیف کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا