Top

برگزاری شصت و هفتمین نشست کمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در ایروان

شصت و هفتمین نشست کمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در 1 تا 3 ژوئن 2022 در ایروان برگزار می شود.

به گزارش کمیته گردشگری جمهوری ارمنستان، در شصت و ششمین نشست کمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد که سال گذشته در آتن برگزار شد، تصمیم برگزاری شصت و هفتمین نشست در ارمنستان گرفته شد.

این فرصتی را فراهم می کند تا نمایندگان مقامات گردشگری حدود 40 کشور عضو منطقه اروپا به طور مستقیم در مورد وضعیت گردشگری در کشورهای خود، اقدامات انجام شده مطلع شوند.

برگزاری نشست در ارمنستان کمک قابل توجهی به گسترش همکاری با سازمان تجارت جهانی سازمان ملل متحد، مشارکت فعال در فعالیت های این سازمان در سال های آتی و ایجاد فرصت های جدید می کند که به بهبود موقعیت ارمنستان در اروپا، ارتقاء سطح آگاهی و تقویت همکاری با سایر کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا