Top

نمایندگان مجلس ارمنستان به موضوع احتمال استفاده از مکانیسم های سازمان پیمان امنیت جمعی در چارچوب درگیری در اوکراین پرداختند

مکانیسم های سازمان پیمان امنیت جمعی فقط زمانی کار می کنند که یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مورد حمله قرار می گیرد. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را واهاگن آلکسانیان عضو فراکسیون “قرارداد مدنی” مجلس ملی با اشاره به این سوال در مورد این اگر روسیه شریک سازمان پیمان امنیت جمعی، پیشنهاد اجرای سازوکارهای سازمان پیمان امنیت جمعی را بدهد، همانطور که در مورد قزاقستان انجام شد، آیا ارمنستان موضع گیری در مورد نحوه فعالیت خود دارد، بیان کرد.

آلکسانیان گفت: “می توان تاکید کرد که مکانیسم های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی زمانی کار می کنند که یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مورد حمله قرار می گیرد، و انتقال خصومت ها به روسیه را حداقل در حال حاضر امکان پذیر نمی دانم.

ادوارد آقاجانیان با اشاره به این موضوع گفت که فعلاً چنین مسئله ای مورد بحث قرار نمی گیرد و به همین دلیل وی نخواست در مورد دستور کار ناموجود اظهار نظر کند. وی گفت: ” با توجه به شرایط، اگر وضعیت خاصی وجود داشته باشد، فکر می کنم موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا