Top

دولت ارمنستان تصمیم گرفت است اردو های آموزشی برای نیروهای ذخیره اعلام کند

دولت ارمنستان تصمیم گرفته است “اردو های آموزشی را اعلام کند و خودروهای ارگان های مسئول حمل و نقل نظامی را برای اطمینان از آن درگیر کند”.

بر این اساس، اردوهای آموزشی نیروهای ذخیره افسران عادی، درجه داران ثبت نام شده در رده های اول و دوم گروه اول به مدت سه ماه از 1 آوریل  تا 30 ژوئن 2022 اعلام می شود. در این اردوهای آموزشی 1400 شهروند شرکت می کنند.

با تصمیم دیگری دولت در نظر گرفته است اردو های آموزشی برای افسران عادی، درجه داران ثبت نام شده در رده های اول و دوم گروه اول ذخیره را به مدت دو ماه از 15 آوریل تا 15 ژوئن 2022 اعلام کند. در این اردوهای آموزشی 724 شهروند حضور خواهند داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا