Top

وزارت امور خارجه: ارمنستان برای سازماندهی مذاکرات بر سر توافقنامه صلح به روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مراجعه کرده است

در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: “جمهوری ارمنستان به پیشنهادات ارائه شده توسط جمهوری آذربایجان پاسخ داده و  بر اساس منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون نهایی هلسینکی برای سازماندهی مذاکرات به منظور انعقاد توافقنامه صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان به روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مراجعه کرده است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا