Top

بانک اروپایی بازسازی و توسعه قرارداد وام پروژه اتوبوس ایروان را با 20 میلیون یورو تامین مالی می کند

آرمن سیمونیان معاون وزیر  مدیریت منطقه  و زیرساخت های جمهوری ارمنستان خاطرنشان کرد که میزان تامین مالی  قرارداد وام 20 میلیون یورو  به  مدت    15 سال   که میان  جمهوری ارمنستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه  در چارچوب   قرارداد وام «برنامه اتوبوس ایروان» در 24 نوامبر 2021 امضا شد می باشد.

خاطرنشان شد که در چارچوب برنامه سرمایه گذاری توسعه پایدار شهری، برنامه  جدید شبکه    حمل و نقل عمومی ایروان توسط WWG International Limited تنظیم  و در اختیار شهرداری ایروان قرار گرفت.

هدف این پروژه تامین  اولویت بهبود شبکه حمل و نقل در ایروان، حمل و نقل ایمن مسافر شهروندان و همچنین بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل مسافر، سطح کنترل، افزایش کارایی و دسترسی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا