Top

بهار زمستانی در ارمنستان

بهار در کشور هنوز بویی نمی دهد. گاگیک سورنیان، رئیس هواشناسی جمهوری  ارمنستان پيامد های بارش برف در روستای خنابرد، منطقه آراگاسوتن را در فیس بوک منتشر کرد.

بر اساس گزارش وزارت شرایط اضطراری ارمنستان، در حال حاضر بارش برف در تمام مناطق این کشور به استثنای آراگات سوتن، آرماویر، شیراک و کوتایک ادامه دارد. این اداره از  رانندگان می‌خواهد تا در صورت لزوم در جاده‌ها رانندگی نکنند.

منبع : کانال نیازمند های ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا