Top

تعداد شهیدان جنگ 44 روزه 3822 نفر است. محل نگهداری 208 نفر مشخص نیست. 150 اسیر به ارمنستان بازگردانده شدند

در  اداره تحقیقات پرونده های ویژه اداره کل تحقیقات نظامی کمیته تحقیقات جمهوری ارمنستان تحقیقات مقدماتی پرونده جنایی  در مورد آغاز  جنگ تهاجمی علیه جمهوری آرتساخ توسط رهبری نظامی-سیاسی جمهوری، استفاده از مزدورانی که از قبل در طول جنگ استخدام شده اند، روش‌های ممنوعه جنگ و اعمال تدابیر، عدم تمایز غیرنظامیان از سربازان برای هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی شهرک‌های صلح‌آمیز جمهوری آرتساخ به طور سیستماتیک، عمدی و حملات هدفمند، نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه ادامه می یابد.

به گزارش کمیته تحقیقاتی  در چارچوب پرونده جنایی مشخص شد که در نتیجه جنگ تهاجمی آغاز شده توسط آذربایجان، تعداد کل غیرنظامیان کشته شده در جمهوری آرتساخ   3822 نفر است.   تا امروز، محل نگهداری 187 نظامی و 21 غیرنظامی مشخص نیست.

تا امروز در مجموع 150 نظامی و غیرنظامی توسط جمهوری آذربایجان به جمهوری ارمنستان تحویل داده شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا