Top

جشنواره آشپزی ارمنی-ایرانی در ارمنستان برگزار می شود

مخاک آپرسیان، رئیس فدراسیون گردشگری ارمنستان گفت: جشنواره آشپزی ارمنی-ایرانی در تابستان امسال در ارمنستان برگزار می شود و ارائه یک نتیجه جدید و رقابتی گردشگری در بازار جهانی پس از کووید بسیار مهم است.  از این رو پیشنهاد شد طی یک رویداد غذاهای دو کشور همسایه ارائه شود.

آپرسیان گفت: من فکر می کنم که این برای ارمنستان و ایران بسیار مهم است.  دو کشور با یک نتیجه گردشگری مشترک معرفی خواهند شد.  طرف ایرانی با کمال میل به پیشنهاد ما پاسخ داد و ما را به ایران دعوت کرد.  من و رئیس اداره توسعه و حفظ سنت‌های آشپزی ارمنستان، سدراک مامولیان از ایران بازدید کردیم و در مورد این موضوعات گفتگو کردیم.

طبق توافقات اولیه قرار است این جشنواره در 11 آگوست برگزار شود که نیاز به کارهای آماده سازی زیادی دارد.  آپرسیان گفت: این رویداد می تواند از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سیاسی از نظر تحکیم دوستی بین مردم و تقویت گفت و گوی بین فرهنگی اهمیت داشته باشد.

منبع :کانال سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا