Top

وزارت امور خارجه آرتساخ: رفتار آذربایجان هنجارهای حقوق بین المللی بشردوستانه را به شدت نقض می کند

وزارت امور خارجه آرتساخ در ارتباط با توقف گازرسانی در این جمهوری بیانیه ای صادر کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه آرتساخ آمده است: “در شامگاه 21 مارس، مقامات آذربایجان بار دیگر گازرسانی به آرتساخ را مختل کردند و جمعیت آرتساخ را از منبع گرمایشی بالقوه در شرایط آب و هوایی بسیار سرد محروم کردند.

با دخالت مستقیم طرف آذربایجانی، گازرسانی به آرتساخ بار دیگر متوقف شد.

رفتار آذربایجان تروریسم بشردوستانه است. آن هنجارها و اصول حقوق بین المللی بشردوستانه را به شدت نقض می کند که در چارچوب اخلاق نمی گنجد. این عمل رذل یکی دیگر از مظاهر نفرت و ناسیونالیسم است.

وزارت امور خارجه جمهوری آرتساخ سیاست جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم می کند و با انتظار ارزیابی مناسب به جامعه بین المللی مراجعه می کند.

اقدامات ضد انسانی آذربایجان نمی تواند بر اراده و ثابت قدمی مردم آرتساخ تأثیر بگذارد. ما به زندگی و خلقت در وطن تاریخی خود ادامه خواهیم داد، کشور مستقل خود را توسعه و تقویت می کنیم”.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا