Top

تیگران آبراهامیان: آذربایجان زرادخانه فشار خود بر آرتساخ را گسترش داده است

تیگران آبراهامیان از فراکسیون “افتخار دارم” در جلسات توجیهی پس از نشست عادی مجلس ملی ارمنستان حضور داشت.

آبراهامیان به وضعیت اخیر در آرتساخ پرداخته آن را فاجعه انسانی و امنیتی توصیف کرده است.

 وی گفت: صرف نظر از اینکه با میانجیگری طرف روسی مذاکرات برای ازسرگیری عملیات انتقال گاز ادامه دارد، این ها تضمین نمی کنند که در دوره های بعدی شرایط بحرانی جدیدی در آرتساخ نخواهیم داشت. البته من نمی خواستم تمام تهدیدات و خطراتی را که امروزه وجود دارد و می تواند بعد از اختلال گازرسانی، انفجار وجود داشته باشد ارایه کنم، متأسفانه آذربایجان زرادخانه فشار خود بر آرتساخ را گسترش داده است و هیچ راه حلی در چشمانداز درازمدت قابل مشاهده نیست.

به گفته این نماینده مجلس کمبود گاز منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا