Top

پاشینیان: ما آماده آغاز گفتگو های صلح هستیم

البته اطلاع دارید که پس از اولین انفجار خط لوله گاز آرتساخ در 10 مارس پیشنهاد 5 ماده ای برای عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان به ارمنستان تحویل داده شد. ما در 14 مارس خیلی سریع به این پیشنهادات صورت کتبی پاسخ دادیم و از روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست کردیم تا در سازماندهی مذاکرات صلح بین ارمنستان و آذربایجان کمک کنند.  این مطلب را نیکول پاشینیان نخست ‌وزیر جمهوری ارمنستان در جلسه دولت بیان کرده است.

پاشینیان گفت: “در 21 مارس وزیر امور خارجه ارمنستان ارزیابی کلی ارمنستان ارتباط با پیشنهادات ارائه شده توسط آذربایجان را بیان کرده است. طبق این ارزیابی در پیشنهادات ارائه شده از سوی آذربایجان در 10 مارس هیچ چیز غیرقابل قبولی برای ما وجود ندارد، فقط اینکه این پیشنهادات به همه مسائل موجود در دستور کار صلح جامع ارمنستان و آذربایجان نمی پردازد. ما با پاسخ خود به روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا دستور کار را تکمیل کردیم و بر این اساس ما آماده آغاز گفتگوهای صلح هستیم. عصر روز اتخاذ این موضع گیری، آذربایجان خط لوله گاز به آرتساخ را می بندد. توجه داشته باشید که ارمنستان بیان می کند که پیشنهادات آذربایجان برای کشورمان قابل قبول است و آذربایجان خط لوله گاز را می بندد. این بزرگترین گواه آن است که سیاست آذربایجان منحرف کردن ما از دستور کار صلح است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا