Top

3.6 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده اند: ارمنستان چه پیشنهادی به پناهندگان می دهد؟

شهروندان اوکراینی که در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین به ارمنستان منتقل شدند، عمدتاً ارمنی هستند. دنیس آتونوموف، کاردار اوکراین در ارمنستان می گوید که طبق آمار سفارت در ماه گذشته حدود 4000 شهروند اوکراینی به ارمنستان آمده اند.

دنیس اوتونوموف گفت: “اکنون ما این فرصت را داریم که به اوکراینی ها مسکن رایگان ارائه دهیم. ما همچنین پیشنهاداتی از مردم محلی دریافت می کنیم. بسیاری حاضر به کمک هستند. اوکراینی ها مشکل یافتن کار در ارمنستان دارند. کار در ارمنستان بدون مسلط بودن به زبان ارمنی سخت است. با این وجود سعی می کنیم تا جایی که می توانیم کمک کنیم.

نلی داوتیان مسئول روابط عمومی اداره مهاجرت ارمنستان می گوید که سرویس مهاجرت 16 درخواست برای وضعیت پناهندگی از افرادی که از اوکراین به ارمنستان منتقل شده اند دریافت کرده است که در آن حدود 20 نفر درخواست پناهندگی قانونی در ارمنستان می کنند. اول از همه وضعیت پناهندگی در ارمنستان فرصت زندگی قانونی به طور نامحدود را می دهد. پس از دریافت وضعیت پناهندگی خارجی تقریباً دارای تمام حقوق و مسئولیت های شهروند ارمنی به جز حق مالکیت زمین و حق رای می باشد.

هوهانس آلکسانیان، مسئول مسائل مربوط به بازگشت به کشور می گوید که ارامنه ای که هنوز در اوکراین هستند عمدتاً به آنها مراجعه می کنند. بیشتر آنها می پرسند که چگونه می توانند خاک اوکراین را ترک کنند، آیا در جوامع حمایتی پیدا می کنند یا خیر؟ در حال حاضر راه چند خانواده را هماهنگ می کنیم، سپس استقبال از آنها را تشکیل می دهیم. آنها دونتسک و زاپوروژیه را ترک کردند. از این قبیل خانواده ها زیاد است؛ تا پایان درگیری تعداد بیشتری نیز خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا