Top

شوشی اشغال شده توسط آذربایجان در سال 2023 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک اعلام شد

شهر ارمنی  شوشی که توسط آذربایجان اشغال شده است در سال 2023 به عنوان “پایتخت فرهنگی جهان ترک” اعلام شد.

رسانه های آذربایجان گزارش دادند که این تصمیم در نشست شورای دائمی TÜRKSOY در بورسای ترکیه اتخاذ شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا