Topاجتماعی

75 شهروند اوکراینی برای پناهندگی در ارمنستان درخواست داده اند

بر اساس گزارش سازمان ملل تعداد پناهندگان اوکراینی به 4.5 میلیون نفر و تعداد آوارگان داخلی در اوکراین 7 میلیون نفر است.    سازمان های بین المللی هشدار می دهند که این آمار به زودی از ارقام بحران سوریه فراتر خواهد رفت. آمار کاملی در مورد پناهندگان ارمنی که اوکراین را ترک کرده اند وجود ندارد روز قبل، پاول اپپلاک، سفیر فوق العاده و تام الاختیار لهستان در ارمنستان به خبرنگاران گفت که 3000 شهروند ارمنی که اوکراین را  ترک کرده اند، در لهستان  پناه گرفته اند.

حدود 75 نفر که پس از جنگ روسیه و اوکراین اوکراین را ترک کردند و به ارمنستان نقل مکان کردند، خواهان پناهندگی قانونی در ارمنستان هستند، یعنی برای گرفتن وضعیت پناهندگی. نلی داوتیان به نقل از روابط عمومی سازمان هجرت در گفت و گو با خبرنگار رادیولور از افزایش تعداد درخواست ها طی هفته گذشته خبر داد.  

نلی داوتیان گفت:  البته ملیت در درخواست پناهندگی ذکر نشده است و در واقع مهم نیست. ایده ارائه حمایت بین المللی از یک شهروند خارجی است. بر این اساس، هم اوکراینی ها و هم ارمنی ها که شهروند اوکراین هستند می توانند به ما مراجعه کنند. اما در نتیجه تماس با متقاضیان مشخص می شود که بیش از نیمی از آنها ارمنی هستند.

درخواست برای وضعیت پناهندگی به مدت 3-6 ماه بررسی می شود. اگر پاسخ درخواست مثبت باشد، شهروند خارجی این حق را پیدا می کند که به طور قانونی برای مدت نامحدود در ارمنستان زندگی کند، در غیر این صورت فرد مهاجر غیرقانونی محسوب می شود و باید ارمنستان را ترک کند.

. نلی داوتیان، مسئول روابط عمومی اداره مهاجرت می گوید: بعد از دریافت وضعیت پناهندگی، خارجی مورد نظر تقریباً دارای همان حقوق و مسئولیت هایی است که شهروند جمهوری ارمنستان  دارد تنها استثنا حق مالکیت زمین، حق رای است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا