Top

سرشماری بعدی در جمهوری ارمنستان انجام می شود

به گزارش “نویز ای ام” دولت ارمنستان در جلسه 7 آوریل تصمیمی در مورد وظایف تهیه و اجرای سرشماری بعدی مطابق با الزامات قانون آمار رسمی اتخاذ کرده است.

در نتیجه، سرشماری بعدی در کشورمان مطابق با قوانین و رویه های تعیین شده توسط توصیه های بین المللی انجام خواهد شد.

سرشماری و سرشماری عمومی  کشاورزی حداقل هر 10 سال یکبار انجام می شود.

با توجه به رژیم قرنطینه قانونی در کشور به دلیل وضعیت ویروس کرونا مهلت انجام سرشماری بعدی در جمهوری ارمنستان از سال 2020 به 2022 منتقل شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا