Top

پاشینیان مسائل اساسی که باید موضوع مذاکره با آذربایجان باشد را ارائه کرد

تضمین امنیت مردم قره باغ کوهستانی، حمایت از حقوق و آزادی های آنها و همچنین روشن شدن وضعیت نهایی قره باغ کوهستانی برای طرف ارمنی اهمیت اساسی دارد. این موضوعات در پاسخ های طرف ارمنی مربوط به دستور کار صلح گنجانده شده است و باید موضوع مذاکره باشد.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در سخنرانی خود در جلسه دولت با اشاره به دیدار رئیس جمهور آذربایجان در بروکسل در 6 آوریل با میانجیگری چارلز میشل رئیس شورای اروپا بیان کرده است.

در نتیجه این دیدار در مورد 2 موضوع تصمیم گیری شد. اول از همه وزرای امور خارجه دو کشور موظف شدند مقدمات توافق صلح آینده را آغاز کرده و در این راستا گفتگو و تماس داشته باشند. این بدان معنی است که اصول  و مسایل ارائه شده توسط ارمنستان و آذربایجان در مورد توافقنامه صلح باید در نتیجه مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.”

پاشینیان یادآور شد: در پاسخ به پیشنهادات آذربایجان، طرف ارمنی تاکید کرده است که هیچ چیز غیرقابل قبولی برای طرف ارمنی در آنها وجود ندارد. با این حال آنها دستور کار صلح را کامل نمی کنند. تضمین امنیت مردم قره باغ کوهستانی، حفاظت از حقوق و آزادی های آنها و همچنین روشن شدن وضعیت نهایی قره باغ کوهستانی برای ما اهمیت اساسی دارد. این مسائل در پاسخ های ما در مورد دستور کار صلح گنجانده شده است و باید موضوع مذاکره باشد.

وی خاطرنشان کرد که طرف ارمنی در گذشته و در حال حاضر مشارکت روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را در این فرآیند ضروری می داند و باید در این جهت به کار خود ادامه دهد.

پاشینیان گفت: “تصمیم بعدی در بروکسل که تا پایان آوریل اتخاذ شد، تشکیل کمیسیون دوجانبه برای مرزبندی و تعیین مرز ها بین ارمنستان و آذربایجان بود. این کمیسیون مأموریت دوگانه خواهد داشت: اول کار های مرزبندی و دوم تضمین امنیت و ثبات در امتداد مرزها. بحث در این زمینه، از جمله با میانجیگری روسیه، حدود یک سال است که ادامه دارد. و در نهایت به چنین تصمیم سازشکارانه ای رسیدیم. می دانید که سرزمین هایی از ارمنستان وجود دارد که تحت کنترل آذربایجان و سرزمین هایی از آذربایجان وجود دارد که تحت کنترل ارمنستان است. این مسائل باید در نتیجه مذاکرات و بر اساس پروتکل‌های اثبات شده و حقایق دارای اهمیت حقوقی حل شود.”

وی افزود: روسیه و اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از کار های مرزبندی و تعیین مرز ها ابراز آمادگی کرده اند. موضع ما این است که مرز میان ارمنستان و آذربایجان وجود دارد، این مرزی است که در زمان شوروی وجود داشت. با این پروتکل، کار های مرزبندی باید شروع شود، و برای رسیدن به راه حل ها تلاش کنند.

نخست وزیر در ارزیابی کلی از نشست بروکسل تاکید کرد که توافقی برای پیشبرد در هر دو جهت حاصل شده است. ارزیابی بیشتر بستگی به نتایجی دارد که در طی اجرای عملی توافقات ثبت شود. پاشینیان افزود که آنها به پیشبرد دستور کار باز کردن عصر توسعه صلح آمیز برای کشور و منطقه ادامه خواهند داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا