Top

برگزاری نشست کمیته دفاع هوایی کشورهای مستقل مشترک المنافع

نشست کمیته هماهنگی دفاع هوایی زیر نظر شورای وزارتخانه های دفاع کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در 12 آوریل در شیمکند جنوب قزاقستان برگزار می شود.

هیئت هایی از وزارتخانه های دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، همچنین نمایندگان کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع و دبیرخانه شورای وزارتخانه های دفاع کشورهای مستقل مشترک المنافع، نمایندگان مجتمع دفاعی-صنعتی و حوزه پژوهشی پدافند هوایی و سازمان های آموزش کارکنان ارتش در کار این کمیته شرکت خواهند کرد.

بر اساس بیانیه کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع رزمایش مشترک کامپیوتری فرماندهی و ستاد “امنیت منطقه ای – 2022” سیستم دفاع هوایی مشترک کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در روزهای 12 تا 14 آوریل در شیمکند برگزار خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا