Topاجتماعی

«گام به خانه». فرصتی بی سابقه برای آشنایی با وطن

دفتر کمیساریای عالی امور دیاسپورا جمهوری ارمنستان برنامه آموزشی دو هفته ای تحت عنوان  «گام به خانه» را در ارمنستان به منظور حفظ و توسعه هویت ملی در بین جوانان ارمنی دیاسپورا اجرا می کند.

جوانان دیاسپورا فرصتی بی سابقه برای شناخت وطن دارند.

برنامه آموزشی «گام به خانه»  برای  افراد  13تا 18 ساله است. هزینه های ارمنستانی پروژه توسط دولت جمهوری ارمنستان تامین می شود. نوجوانان در طول 14 روز وطن را کشف می کنند، زبان مادری، آهنگ ها و رقص های ارمنی را یاد می گیرند. این برنامه   با  4 مرحله اجرا می شود.

در حال حاضر حدود 400 درخواست از 13 کشور وجود دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا