Top

90 شهروند اوکراین برای دریافت وضعیت پناهندگی به اداره مهاجرت ارمنستان مراجعه کردند

90 شهروند اوکراین برای دریافت وضعیت پناهندگی به اداره مهاجرت ارمنستان مراجعه کردند . اداره مهاجرت ارمنستان در پاسخ    سوال آرمن پرس اعلام کرد که کمی بیش از نیمی از متقاضیان ارمنی هستند.

درخواست خارجیان  بر اساس مصاحبه انجام شده توسط اداره مهاجرت ارمنستان بررسی می شود. در صورت اعطای وضعیت پناهندگی، سند مسافرتی متعارف برای فرد صادر می شود. فردی که طبق این سند به وی وضعیت پناهندگی اعطا شده است دارای حقوق و مسئولیت هایی تقریباً برابر با حقوق و مسئولیت های   شهروندان   ارمنستان  است.

به گزارش  سرویس مهاجرت ارمنستان، تا 8 آوریل، 90 شهروند  کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارواسیا  برای کار قانونی در ارمنستان به workpermit.am مراجعه کردند. اکثر متقاضیان شهروندان روسیه هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا