Top

جاده گوریس – کاپان باز است: کامیون های ایرانی به دلیل عوارض باکو تردد نمی کنند

جاده گوریس – کاپان در استان سیونیک به شرط پرداخت عوارض به آذربایجان برای تردد کامیون ها باز است.

روزنامه “هراپارک” نوشته است: تردد در جاده گوریس – کاپان به دلیل نصب موانع بتنی و سیم خاردار توسط نیروهای مسلح آذربایجان در این جاده متوقف شده است. با این حال، ساکنان محلی به اسپوتنیک ارمنیا گفتند که این اطلاعات با واقعیت مطابقت ندارد. دلیل آن این است که کامیون ‌های ایرانی (گاهی گرجستانی) تقریباً استفاده از آن جاده را متوقف کرده ‌اند، زیرا آذربایجان برای عبور از پست بازرسی عوارض گمرکی زیادی را دریافت می ‌کند.

بسیار کم پیش می آید که کامیون هایی که نمی توانند از جاده کاپان – تاتو – شینوهایر عبور کنند، جاده قدیمی وروتان را انتخاب می کنند. در مورد موانع بتنی نزدیکی جاده، مدت زیادی است که برای کاهش سرعت خودروها نصب شده اند. آن موانع جاده را به طور کامل مسدود نکردند و سیم خاردار حدود چند هفته پیش برای تقویت کنترل نصب شده است. پس از بررسی مدارک خودروی عبوری، سیم خاردار از جاده بر می دارند و به کامیون ها اجازه می دهند تا عبور کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا