Top

پاشینیان: بعد از شروع جنگ در مورد مشکل زره بدن مطلع شده ام

هیچکدام از تیم سیاسی که بعد از انقلاب 2018 به قدرت رسید به ارتش منصوب نشده است. این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در پاسخ به سوالی مبنی بر بررسی موارد جنگ 44 روزه در سال 2020 بیان کرده است.

پاشینیان تاکید کرد که وزیر دفاع داویت تونویان بود که از اعضای دولت سرژ سرکیسیان و وزیر شرایط اضطراری بوده است.

وی گفت: ما فکر می کردیم ارتش خانواده دیگری است، نباید در امور آن دخالت کنیم با درک این که هر لحظه خطری وجود دارد و ممکن است تشدید شود.

به گفته نخست وزیر این رویکرد اشتباهی بوده است.

پاشینیان گفت: “من برای اولین بار چند روز بعد از شروع جنگ مطلع شدم که در ارتش ما مشکل کلاه ایمنی و زره بدن وجود دارد. ما 100 میلیون دلار می دادیم، سلاح می خریدیم. آیا تهیه کلاه ایمنی و زره بدن سخت بود؟ باید واقعیت را کشف کرد. در نتیجه همه اینها تصمیم گرفتم که وزیر دفاع نماینده تیم سیاسی باشد و اکنون با تأسف به عقب نگاه می کنم که این تصمیم را از ابتدا نگرفته ام. اما از سوی دیگر، صادقانه بگویم، من خیلی مطمئن نیستم که باید از ابتدا این کار انجام می شد.”

در مورد وضعیت فعلی ارتش، پاشینیان تاکید کرد که امروز در حال تحول است. اصلاحات مرحله بسیار سختی برای ارتش است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا