Topسیاسی

پاشینیان: جنگ برای شوشی بود

نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری  ارمنستان  در مجلس   ملی به اظهاراتی مبنی  بر این که بر نتیجه   جنگ 44 روزه  شوشی تحویل   شد اشاره کرد. به گزارش “ارمنپرس” نخست وزیر    تاکید کرد که جنگ برای شوشی بوده است.

پاشینیان تاکید کرد:  آنها می گویند باید جنگ را متوقف کنید. چرا به توقف جنگ فکر نکردیم؟ یا می گویند شما جلوی جنگ را گرفتید، چرا به فکر جلوگیری از آن نبودیم؟ توقف یا جلوگیری از جنگ بدون شوشی غیرممکن بود. به سادگی امکان پذیر نبود. این را چندین بار گفته ام. و پسرهای ما که افتادند، از آنها تشکر کنیم، برای این حق ایستادند. آنها برای این فرصت ایستادند که قره باغ را تحویل ندهند.  و آنچه من در مورد آن صحبت می کنم این است که قره باغ را تحویل نگیریم، زیرا اگر از راه دیگری برویم، قره باغ را تکه تکه تحویل خواهیم داد.   کافی است یکدیگر را فریب دهید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا