Top

ارمنستان هیچ نگرانی از یافتن سرزمین خود در نقشه های دوران مختلف را ندارد

در جواب به سوال آرمن پرس، در مورد سخنان علیف، رئیس جمهور باکو که گفته بود، برای تعیین مرزها بین ارمنستان و باکو باید نقشه های سال ۱۹۱۸ تا فروپاشی شوروی در سال۱۹۹۱، همه نقشه ها لحاظ شوند، و اینکه طبق بعضی نقشه های ۱۹۱۸-۲۰، ایروان و سیونیک جزئی از باکو بوده اند، آرارات میرزویان، وزیر امورخارجه ارمنستان گفت: ما مخالف بررسی نقشه ها نیستیم، ولی چرا فقط به نقشه های قرن بیستم محدود شویم؟؟؟  

می ‌توانیم از نقشه های قرن ششم پیش از میلاد مسیح، که توسط بابلیها و یا نقشه هایی که در”قرن پنجم” پیش از میلاد، توسط هرودوت و یا نقشه هایی که در قرن اول پیش از میلاد، توسط استرابن، و یا نقشه های ترسیم شده در قرن دوم میلادی، توسط کلودیوس پتقومیس و یا نقشه هایی که در همان دوران، توسط پلینیوس بزرگ ترسیم گشته اند آغاز کرده و به نقشه های دوران مختلف ، لاتین، بیزانس و عربی برسیم. ارمنستان از یافتن خود  در این نقشه ها نگرانی ندارد.

میرزویان سپس افزوده است: با تمام این احوال، با توجه به اینکه ما خواهان نتیجه بخش بودن فعالیت آینده کمیسیون تعیین و امنیت مرزها میباشیم، از نظر جمهوری ارمنستان پایه واساس این فعالیت‌ها باید نقشه هایی باشند، که از نظر حقوقی مورد قبول هر دو طرف باشند.

منبع: کانال اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا